Suleyman Demirel University Research Repository

Yönetimde yeni yönelimler bağlamında lider yöneticilik

Deliveli, Ömür (2010) Yönetimde yeni yönelimler bağlamında lider yöneticilik. Masters thesis, Sosyal Bilimler.

[img]
Preview
PDF - Other
Download (1877Kb) | Preview

  Abstract

  Günümüzde değişen çağa uyum sağlayabilmek, yönetim örgütlerinin en önemli zorunluluğu haline gelmiş ve bu zorunluluk bütün yönetim örgütlerinin işleyişini, yapısını ve yöneticiden beklenen rolleri değiştirmiştir. Buna bağlı olarak günümüz yönetim yaklaşımlarında, yönetici değil daha çok lider yöneticiden beklenen olumlu davranışlar vurgulanmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı; yeni yönelimler bağlamında ideal lider yöneticiyi tanımlayabilmek, ideal lider yönetici davranışlarını ve özelliklerini ortaya koyabilmektir. Bu amaç için lider, yönetici ve lider yönetici kavramlarına açıklık getirilerek, yeni yaklaşımlar ışığında, yönetim örgütlerinde yöneticilerin sahip olmaları gereken lider yönetici davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. Lider yönetici davranışlarını belirleyebilmek ve bir senteze ulaşabilmek için ise, bu çalışmada ilk olarak liderliğin tarihsel gelişimi, tanımı ve kapsamına, ikinci olarak, liderlik konusundaki teorilere yer verilmiştir. Üçüncü olarak lider, yönetici ve lider yönetici kavramlarının farklılıkları vurgulanarak, lider yönetici kavramına açıklık getirilmiştir. Son olarak, yönetimde yeni yaklaşımlar bağlamında lider yönetici davranışlarını ortaya koyabilmek için; bilgi yönetimi ve öğrenen örgütler, stres yönetimi, kriz yönetimi, çatışma yönetimi, performans yönetimi, çalışanların motivasyonu ve duyguların yönetimi, mobbing (psikolojik linç) ve mobinggle mücadele yolları konusunda görüşler ele alınarak, lider yönetici davranışları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu beceriler özetle, organizasyonel hedeflere dayalı olarak örgüt ve bireylerin hedeflerini bütünleştirebilen, insan ilişkilerine duyarlı, bilgi ve yeteneğe dayalı öğrenilebilir, lider yönetici davranışlarıdır. Anahtar Kelimeler: Lider, Yönetici, Lider Yönetici. Liderlikte Klasik, Modern ve Yeni Yaklaşımlar, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Etkili Lider Yönetici Davranışları. The necessity to adapt to the changing era has become the most important obligation for management organizations and this obligation has changed the functioning and the structure of all management organizations and the roles expected from a manager. In this regard, in today's management approaches, the positive behaviors that are expected from a leader manager have tended to be more expressed than the manager per se. The aim of this study is to define the ideal leader manager with respect to new orientations and to specify the characteristics and behaviors of the ideal leader manager. Towards this aim, the concepts of leader, manager, and leader manager have been explained and then the leader manager behaviors that the managers in management organizations need to exhibit have been defined under the light of new approaches. In order to determine the leader manager behaviors and reach to a synthesis, this study, first, analyzes the historical development of leadership, its definition and scope and, second, overviews the theories on leadership. Third, expressing the differences among the concepts of leader, manager, and leader manger, it explains the concept of leader manager. Finally, in order to find out the leader manager behaviors with respect to new approaches in management, the leader manager behaviors have been defined under the light of views on knowledge management and learning organizations, stress management, crisis management, conflict management, performance management, management of employees' senses and motivation, mobbing (psychological lynch) and ways to tackle with mobbing. These competences, in summary, are the leader manager behaviors that can integrate the objectives of the organization and the individuals in line with the organizational objectives, are sensitive to human relations, and can be learned through knowledge and skill. Keywords: Leader, Manager, Leader Manager, Classical, Contemporary And New Approaches In Leadership, New Approaches In Leadership, Effective Leader-Manager Behaviors.

  Item Type: Thesis (Masters)
  Uncontrolled Keywords: Leader, Manager, Leader Manager, Classical, Contemporary And New Approaches In Leadership, New Approaches In Leadership, Effective Leader-Manager Behaviors.
  Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
  Divisions: Social Sciences
  Depositing User: Kullanıcı Hesabı
  Date Deposited: 15 Jun 2012 10:56
  Last Modified: 15 Jun 2012 10:56
  URI: http://eprints.sdu.edu.tr/id/eprint/757

  Actions (login required)

  View Item