Suleyman Demirel University Research Repository

Sosyal haklar ve özel olarak korunması gereken kişiler

Kara, Bülent (2008) Sosyal haklar ve özel olarak korunması gereken kişiler. PhD thesis, Sosyal Bilimler.

[img]
Preview
PDF - Other
Download (1124Kb) | Preview

  Abstract

  Bu tezin amacı, sosyal haklar çerçevesinde özel olarak korunması gereken kişilere ilişkin 1982 Anayasası'ndaki düzenlemeleri uluslararası insan haklar sözleşmeleri ışığında incelemektir. Çalışmada, hukuksal bakış açısı esas alınmıştır. Konular öncelikle normatif düzenlemeler çerçevesinde ele alınmış, ancak kimi yerlerde hukuk dogmatiği dışına çıkılarak olması gereken de ifade edilmiştir. Tezin konusu sosyal haklar ve özel olarak korunması gereken kişilerdir. Çalışmada sosyal haklar bir bütün olarak ele alınmamış olup, yalnızca özel olarak korunması gereken kişilerin sosyal haklar incelenmiştir. Özel olarak korunması gereken kişiler de yaşlılar, engelliler ve çocuklarla sınırlı tutulmuştur. Bu kapsamda öncelikle sosyal hak kavramı ve sosyal hakların gelişimi, sosyal devlet ilkesi ve kimlerin sosyal haklar bakımından korunması gerektiği konusu üzerinde durulmuştur. Daha sonra uluslararası insan hakları sözleşmelerinde özel olarak korunması gereken kişilere sağlanan sosyal güvenceler ortaya konulmuştur. Ayrıca, 1982 Anayasası'nın özel olarak korunması gerekenlere ilişkin düzenlemeleri irdelenmiştir. Çalışmada, sosyal haklar çerçevesinde özel olarak korunması gereken kişilere ilişkin 1982 Anayasası'nda yer alan düzenlemelerin yetersiz olduğu, bu konudaki eksikliklerin Anayasa değişiklikleriyle ve ülkemizin taraf olmadığı uluslararası sözleşmelerin onaylanması ile giderilebileceği sonucuna ulaşılırken uygulamada da bir takım eksikliklerin olduğu ve bunların da düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal haklar, sosyal devlet, özel olarak korunması gereken kişiler, yaşlılar, engelliler, çocuklar, 1982 Anayasası, uluslararası insan haklar sözleşmeleri. The main purpose of this thesis is to examine the disadvantaged people inside of social rights of 1982 Constitution in the light of international human rights. Legal framework was established in the thesis. Firstly the subjects were handled in normative arrangements and besides requirements are reflected by coming out the law rules. The matter was limited by aged people, disabled people and the children. In this sense primarily social right concept and developments of social rights, social state principle and people who we should protect. After that social guarantees to disadvantaged people in 1982 Constitution were examined. In the thesis the arrangements about disadvantaged people in 1982 Constitution are defective. Main inference of working is that the arrangements about disadvantaged people in 1982 Constitution were defective. Constitution change and approving international arrangements which did not approve can be solution of deficiencies. On the other side application problems were determined and they should be corrected. Keywords: Social rights, social state, disadvantaged people, aged people, disabled people, children, 1982 Constitution, international human rights charters.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Uncontrolled Keywords: Social rights, social state, disadvantaged people, aged people, disabled people, children, 1982 Constitution, international human rights charters.
  Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
  Divisions: Social Sciences
  Depositing User: Kullanıcı Hesabı
  Date Deposited: 15 Jun 2012 11:19
  Last Modified: 15 Jun 2012 11:19
  URI: http://eprints.sdu.edu.tr/id/eprint/548

  Actions (login required)

  View Item