Suleyman Demirel University Research Repository

Huzeyfe bin El-Yeman'ın hayatı ve rivayet ettiği hadislerin muhtevası

Uçar, Yusuf (1997) Huzeyfe bin El-Yeman'ın hayatı ve rivayet ettiği hadislerin muhtevası. Masters thesis, Sosyal Bilimler.

Full text not available from this repository.

Abstract

Bu yüksek lisans tezi üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Bu çalışmanın gayesi Hz. Muhammed'in önemli bir sahabesi olan Huzeyfe bin el-Yeman'ın hayatını ve rivayet ettiği hadislerin muhtevasını ortaya koymaktır. Huzeyfe, birçok karakteristik özelliklere sahip olan önemli bir alimdir. En önemli özelliklerinden biri de Hz. Peygamber'in sırdaşı olan bir sahabi olmasıdır. Hicri birinci asırda doğan ve Hz. Ali'nin hilafetinin 40. gününe kadar yaşayan Huzeyfe, Allah yolunda savaşması, katipliği, sırdaşlığı ve idareciliğiyle temayüz etmiştir. Tezimizi hazırlarken mümkün mertebe başta tabakat kitapları (İbn Sa'd, Hayreddin ez-Zirikli) olmak üzere, Kutubü's-Sitte yanında Ahmed b. Hanbel'in Müsned'ine ve İmam-ı Malik'in Muvatta'sına müracaat ettik. Birinci Bölüm'de ilk olarak onun hayatı ve Hz. Peygamber döneminde katıldığı savaşları, O'nun yanındaki özel durumu, dört halife döneminde yapmış olduğu hizmetler üzerinde durduk. İkinci Bölüm'de Huzeyfe'nin hadis rivayetindeki yeri ve önemini ortaya koymaya çalıştık. Bu bölümde özellikle az hadis rivayet etmeye gayret göstermesi, rivayet ettiği hadislerin sayısı ve konuları üzerinde durduk. Bunların yanısıra Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılıp, çeşitli İslam merkezlerine gönderilmesinde rolünün olduğunu tespit etmeye çalıştık. Üçüncü Bölüm'de ise; Şia'nın Huzeyfe'ye bakışını, onun fıkhi ve tasavvufi yönünü ele aldık. Birçok sufi tarafından İslam tasavvufunun öncülerinden biri olarak görülmüştür. Huzeyfe bin el-Yeman; gerek hayatı, gerekse rivayet ettiği hadisleri göz önünde bulundurduğumuzda , onun sahabiler arasında önemli bir yere sahip olduğunu gördük. This master thesis includes the three chapters and a conclusion. Its aim is to investigate the life of Huzeyfe bin el-Yeman, a prominent companion of the Prophet Muhammad, and the contents of the Hadiths narrated by him. Huzeyfe is a distinguished scholar who had many characterictic abilities. One of the most important of them is being an intimate friend of the Prophet. Huzeyfe, who was born on the first year of the Hegra and who lived until the chaliphate of Hz. Ali, is known for his heroic fighting in tihe way of Allah, his ability of perfect secretaryship, his intimate, friendship and his just administration. In the preparation of this thesis, we tried to use the type of the main tabakat books such as those of İbni Sad and Hayreddin Zirikli. Besides these, we consusted the other reference books and main hadith collections like the Kütüb-ü Sitte collection and the Müsned of Ahmed b. Hanbel and the Muvatta of İmam-ı Malik. In the first chapter, we firstly paid attention to his life and the wars that he participated in the time of the Prophet. After that, his important place before the Prophet and his activities düring the four chalifs were examined. In the second chapter, we tried to work out the place and importance of Huzeyfe in the narration of the Hadith. In this chapter, especially his attempts not to narrate many hadiths, the number and the contents of the hadiths narrated by him were reseached in some detail. Apart from these, his role in the reproduction of the copies of the Qur'an and in the dispacth of them into several cities was also recorded. In the third chapter, the views of Şii ulamas on Huzeyfe and his attitudes towards the judicial and mistical subjects were studied in some detail. In fact, he was regarded by many sufis as one of the early pioneers of the muslim mistical way of behavior. We can conclude that Huzeyfe is a prominent and distinguished companion of the Prophet Muhammad, especially for being an intimate friend of Him and for his activities and way of thoughts.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Temel İslam Bilimleri
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Divisions: Social Sciences
Depositing User: Kullanıcı Hesabı
Date Deposited: 20 Dec 2011 16:37
Last Modified: 20 Dec 2011 16:37
URI: http://eprints.sdu.edu.tr/id/eprint/534

Actions (login required)

View Item