Suleyman Demirel University Research Repository

Erillik/dişillik boyutunun empatik beceri ile ilişkisi (S.D.Ü. İ.İ.B.F. İşletme öğrencileri üzerine bir araştırma)

Atilla, Gaye (2007) Erillik/dişillik boyutunun empatik beceri ile ilişkisi (S.D.Ü. İ.İ.B.F. İşletme öğrencileri üzerine bir araştırma). Masters thesis, Sosyal Bilimler.

[img]
Preview
PDF - Other
Download (1MB) | Preview

Abstract

Son yıllarda kültüre dair en çarpıcı çalışmalardan biri Prof.Dr. Geert Hofstede' in kültürleri boyutlama çalışmasıdır. Kültürün çözümlenmesine yönelik bu çalışmaların amacı konuyu formüle etmek ve ilişkilendirilebileceği tüm alanlarda etkin kullanımını sağlamaktır. Eldeki çalışma, yönetim organizasyon bilim dalı çerçevesince kişinin taşıdığı ve yaşadığı kültürün eril ya da dişil olmasıyla empatik becerisinin ilişki derecesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde, kültür ile kültürel farklılıkların sınıflandırılması çerçevesinde Hofstede'in kültür boyutları; ikinci bölümünde eril/dişil değerler, erillik dişillik kavramları ile empati ve Prof.Dr. Üstün Dökmen'in geliştirdiği Empatik Beceri Ölçeği; son bölümde ise tezin örneklemini oluşturan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde okuyan 250 öğrenciye uygulanan ve 44 sorudan oluşan anket formundan elde edilen verilerin analizi yer almaktadır. Tez çalışmasında anket metodu, verilerin analizi için istatistik programı SPSS 10.0 (Statistical Program for Social Sciences) kullanılmıştır. Öğrencilerin erillik/dişillik düzeyi ile empatik becerisi arasındaki ilişkiler test edilmiş ve sonuç olarak erillik/dişillik düzeyi ile empatik beceri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Anahtar kelimeler: Kültür, Hofstede, Erillik/Dişillik, Empatik Beceri... One of most striking studies concerning culture in recent years is Prof.Dr.Geert Hofstede's study on dimentionilizing cultures. The purpose of these studies which focus on cultural uncoding is to formulize the subject or topic and make effective use of it any possibly related area. This study aims to emphasize the level of the relationship between one's inborn culture being male or female and his empathic capacity. The study composes of three parts; in the first part within the framework of culture and cultural differences, Hofstede's cultural dimensions are explained in the second part Empathy and Empathic Skill Scale developed by Prof.Dr. Üstün Dökmen are dealt with in detail. In the last part the results of the questionnaire made up of 44 quest to 250 students studying in Faculty of Administrative Sciences, Department of Business Administration in Süleyman Demirel University are analyzed. For the collection of the data questionnaire method, for the analysis are used. The relationship between femininity/masculinity level of participants and their emphatic capacities is tested and no significant relationship was found. Key Words: Culture, Hofstede, Masculinity/Femininity, Empathic Skill.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Culture, Hofstede, Masculinity/Femininity, Empathic Skill.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Social Sciences
Depositing User: Kullanıcı Hesabı
Date Deposited: 20 Dec 2011 14:43
Last Modified: 20 Dec 2011 14:43
URI: http://eprints.sdu.edu.tr/id/eprint/456

Actions (login required)

View Item View Item